Construcció Industrial i Agroramadera

Construccions París també compta amb una decidida vocació per a la innovació dins del sector de la construcció de naus industrials i edificis per a oficines i locals comercials, facilitant al client unes instal·lacions amb imatge i qualitat, utilitzant el sistema constructiu més idoni a l’hora d’obtenir els màxims avantatges i prestacions. 

Construccions París s'encarrega del projecte d'arquitectura, de les seves instal·lacions i legalitzacions, així com de la direcció facultativa i la gestió del projecte, adaptant la tècnica a les necessitats del mercat i a les exigències de les normatives vigents.

Construccions París  també està especialitzat en construccions agroramaderes. En cada una d’elles empra el sistema constructiu més idoni per obtenir els màxims avantatges i prestacions, garantint la seguretat en l'execució i el compliment de les normes vigents.


 

web creada per Natal Comunicació